- Idolatrie

Să nu vă faceți idoli…

Toți laolaltă sunt proști și fără minte, știința idolilor nu este decât deșertăciune , e lemn! (Ieremia 10:8)

Să nu vă faceți idoli, să nu va ridicați nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte; să nu puneți în țară voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, că să va închinați înaintea ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Leviticul 26:1)

Cuvântul Domnului Dumnezeu este foarte clar în privința oricărui chip cioplit. Nu are importanță dacă este o icoană , o statuie sau un mort. Toate acestea sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Îndepărtați – vă de la ele.

procesiune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *